Bohemia Construct - Terasy a balkóny

Terasy a balkóny
Společnost Bohemia Construct Vám nabízí komplexní řešení jsou terasy a balkóny na klíč

Postup realizace střechy na klíč:
 1. Zašlete nám poptávku
  Klikněte „zde“ a vyplňte požadované údaje nebo nám přímo zavolejte, a my Vás budeme neprodleně kontaktovat.
 2. Příprava nabídky
  Na základě Vámi zaslaných informací připravíme cenovou nabídku.
 3. Prezentace nabídky
  Námi připravená nabídka Vám bude osobně prezentována. Při této příležitosti bude předložen návrh Smlouvy o dílo.
 4. Podpis Smlouvy o dílo
  Po odsouhlasení nabídky domluvíme termín realizace a podepíšeme Smlouvu o dílo.
 5. Realizace díla
  Realizace probíhá dle technologických postupů výrobců a s materiály schválenými v nabídce. Jakékoliv změny nebo úpravy jsou předem konzultovány s investorem. Pokud jsou schváleny, provede se zápis do stavebního deníku a dojde k jejich realizaci.
 6. Předání investorovi
  Dokončené dílo předáváme investorovi na základě předávacího protokolu. Investorovi zároveň doručíme prohlášení o vlastnostech a záruční list.
Další nabízené služby:
 • Rekonstrukce starých střech a realizace nových střech
 • Klempířské práce
 • Pokrývačské práce
 • Tesařské práce
 • Izolatérské práce

Chcete se dozvědět více o terasách a balkónech

Terasa

Terasa je vlastně část střechy objektu opatřená zábradlím a vhodnou nášlapnou vrstvou a to tak, aby byla vhodná pro pobyt osob. U vyšších objektů je běžné, že v posledním patře se půdorys objektu po obvodu zmenšuje a tím vznikají po obvodu domu terasy. Terasy také často vznikají úpravou stávající nepochozí střechy (například při realizaci půdních vestaveb a nástaveb).

Balkón

Balkónem se nazývá předsazená konstrukce, půdorysně přečnívající přes obvodovou nosnou zeď směrem vně budovy. Balkony mohou být dle konstrukce konzolové, podepřené nebo zavěšené.

Lodžie

Název pro lodžii pochází z italštiny, konkrétně ze slova "loggia". Lodžie je do exterieru otevřený prostor, zapuštěný dovnitř objektu (nepřesahuje nosnou obvodovou stěnu). Na našem území lze nejvíce lodžií nalézt v "panelové architektuře".

Skladba terasy

Skladba pro střešní terasu do jisté míry odpovídá běžné jednoplášťové střeše. To, na co je nutné brát ohled zejména jsou parametry výběru vhodné tepelné izolace a výběru odpovídající hydroizolace. Tepelnou izolaci je nutné vybírat tak, aby byla schopna přenést bez degradace nebo přílišné deformace zatížení, které je na ni kladeno.

Dlaždice nebo prkna jsou kladeny buď na speciální plastové roznášecí podložky. Přes tyto podložky se přenáší veškeré zatížení. Proto je nutné používat nikoliv běžný polystyren, ale polystyren tužší, pevnější - nejméně třídy EPS 150S stabil, lépe však EPS 200S stabil ( pevnost 1,5x až 2x vyšší, než u běžného střešního polystyrenu). Pro dlažbu platí, že štěrkové lože zatížení roznáší lépe a tepelnou izolaci tak tento způsob zatěžuje rovnoměrněji. Přesto však doporučuji užití alespoň EPS 150S stabil. Při použití běžného polystyrenu nebo minerální lny by se totiž podložky do polystyrenu bořily a mohly by škodit i hydroizolaci.

Jako hydroizolace se užívá těch hydroizolačních materiálů, u kterých výrobce deklaruje možnost přitěžování. Může se jednat jak o hydroizolační asfaltové pásy, tak hydroizolační fólie. Pokud je užíváno varianty dlažby pokládané do štěrku, je vhodné aplikovat materiál, který zároveň splňuje odolnost proti prorůstání kořínků, protože se ve štěrku budou zachycovat nečistoty a budou tak vytvářet vhodné podmínky k uchycení náletových dřevin apod.

Příklad skladby terasy
 • Nosná konstrukce
 • Parozábrana asfaltovým pásem s hliníkovou vložkou
 • Separační geotextilie
 • Hydroizolační fólie vhodná k přitěžování a odolná vůči prorůstání kořínků
 • Smyčková rohož opláštěná z obou stran textilií- drenážní vrstva
 • Násyp štěrku frakce 16-32 mm
 • Terasové podložky nebo terče
 • Dlažba nebo dřevěná prkna

Často je užíváno řešení, které se odborně nazývá DUO střecha. Znamená to, že je nad hydroizolace umístěna ještě vrstva Extrudovaného (XPS) polystyrenu, která jednak chrání hydroizolaci před velkými výkyvy teplot a tím prodlužuje její životnost a zároveň je vynikající roznášecí vrstvou. Přímo na povrch tohoto materiálu je vhodné umístit ochrannou geotextilii a na ni je možné pokládat dlažbu na plastové podložky. Materiál XPS je tak tvrdý a pevný, že dostatečně odolává zatížení na malou plochu podložky. Zde by skladba vypadala takto:

 • Nosná konstrukce
 • Parozábrana asfaltovým pásem s hliníkovou vložkou
 • Tepelná izolace EPS 200S stabil
 • Separační geotextilie
 • Hydroizolační fólie vhodná k přitěžování a odolná vůči prorůstání kořínků
 • Smyčková rohož opláštěná z obou stran textilií- drenážní vrstva
 • XPS (extrudovaný polystyren)
 • Textilie ze skelné tkaniny
 • Dlažba na podložkách
Pravidelná údržba teras a balkónů

Každý balkón (platí i pro terasy a lodžie) by měl být jednou ročně zkontrolován. Nejvhodnější doba pro kontrolu je květen až červen. Drobné závady zjištěné při kontrole je vhodné neprodleně odstranit. Nejčastější závady a způsoby jejich odstranění uvádíme níže:

 • Nečistoty na povrchu balkonu nebo terasy
 • Praskliny a drobné trhliny ve spárách mezi dlaždicemi
 • Praskliny a drobné trhliny v pružných spojích mezi dlažbou a soklem nebo mezi dlažbou a okapnicí, případně mezi dlažbou a nožičkami zábradlí
 • Koroze kovových prvků

Zásady pro vhodné užívání balkonů (platí i pro terasy a lodžie)

 • v zimě na balkony může napadnout sníh nebo zde může zmrznout voda, v žádném případě se nedoporučuje používat k posypu sůl nebo jiná tavidla (sůl může nevratně poškodit některé spárovací hmoty a hydroizolace)
 • je-li na balkoně sníh nebo led, není vhodné používat k jeho odstranění kovová hrabla nebo lopaty (doporučuje se použití plastových hrabel nebo škrabáků)
 • odstraňovat sníh nebo led není vhodné ani použitím vroucí vody, k odstranění ledu a sněhu z terasy je možné použít vodu o teplotě do 35 stupňů Celsia
 • u balkonů provedených krytinou z PVC folie nelze použít k odstranění ledu a sněhu žádný typ hrabla, sníh lze pouze zametat měkkým smetákem
 • balkony se nesmí zatěžovat na jednom místě trvale uloženými předmět vyšší hmotnosti (nad 100 kg), nejsou-li na toto zatížení předem dimenzovány


SLUŽBY


PLOCHÉ STŘECHY

PLOCHÉ STŘECHY

Kompletní realizace a renovace plochých střech

ŠIKMÉ STŘECHY

ŠIKMÉ STŘECHY

Kompletní realizace a renovace šikmých střech

TERASY A BALKÓNY

TERASY A BALKÓNY

Kompletní realizace a renovace izolací teras a balkónů. Pokládka teras z exotických dřevin a WPC

BAZÉNY A JEZÍRKA

BAZÉNY A JEZÍRKA

Kompletní realizace a renovace izolací bazénů a jezírek

REFERENCE

"Rychlé zpracování cenové nabídky a rychlé zahájení rekonstrukce střechy, což jsem velice ocenil"

Tomáš Svoboda

"Při stavbě nové střechy se mi velice líbil přístup pracovníků, kteří nám při své práci ochotně vysvětlovali výhody použitých materiálů a postup své práce"

Michal Divíšek

"S manželem bychom chtěli poděkovat lidem z BohemiaConstruct, že nám poradili se změnou střešní krytiny, protože jsme ve výsledku ušetřili díky rychlosti montáže nové střechy"

rodina Váchalových

KONTAKTY

BohemiaConstruct pobocka
JMÉNO PŘIJMENÍ
Jednatel společnosti PRAHA
E-mail: bohemia@construct.cz
Tel.: + 420 123 456 789
PRAHA
Ulice 123/4
100 00
BohemiaConstruct pobocka
JMÉNO PŘIJMENÍ
Jednatel společnosti Budejovice
E-mail: bohemia@construct.cz
Tel.: + 420 123 456 789
Budejovice
Ulice 123/4
100 00
BohemiaConstruct pobocka
JMÉNO PŘIJMENÍ
Jednatel společnosti Brno
E-mail: bohemia@construct.cz
Tel.: + 420 123 456 789
Brno
Ulice 123/4
100 00

NAPIŠTE NÁM