Bohemia Construct - Šikmá střecha

Šikmé střechy
Společnost Bohemia Construct Vám nabízí komplexní řešení a tím je šikmá střecha na klíč

Postup realizace střechy na klíč:
 1. Zašlete nám poptávku
  Klikněte „zde“ a vyplňte požadované údaje nebo nám přímo zavolejte, a my Vás budeme neprodleně kontaktovat.
 2. Příprava nabídky
  Na základě Vámi zaslaných informací připravíme cenovou nabídku.
 3. Prezentace nabídky
  Námi připravená nabídka Vám bude osobně prezentována. Při této příležitosti bude předložen návrh Smlouvy o dílo.
 4. Podpis Smlouvy o dílo
  Po odsouhlasení nabídky domluvíme termín realizace a podepíšeme Smlouvu o dílo.
 5. Realizace díla
  Realizace probíhá dle technologických postupů výrobců a s materiály schválenými v nabídce. Jakékoliv změny nebo úpravy jsou předem konzultovány s investorem. Pokud jsou schváleny, provede se zápis do stavebního deníku a dojde k jejich realizaci.
 6. Předání investorovi
  Dokončené dílo předáváme investorovi na základě předávacího protokolu. Investorovi zároveň doručíme prohlášení o vlastnostech a záruční list.
Další nabízené služby:
 • Rekonstrukce starých střech a realizace nových střech
 • Klempířské práce
 • Pokrývačské práce
 • Tesařské práce
 • Izolatérské práce

Chcete se dozvědět více o šikmých střechách?
Níže vám popíšeme základná skladby šikmých střech s tepelnou izolací mezi krokvemi a nad krokvemi dle požadavků ČSN 73 0540-2 z hlediska šíření tepla a vlhkosti.

Střechy s tepelnou izolací nad krokvemi

Hlavními přednostmi je eliminace tepelných mostů krokvemi. Výhodou skladby s tepelnou izolací nad krokvemi je možnost ponechat v interiéru viditelné krokve, což je výrazný architektonický a estetický prvek. V případě, že viditelné krokve nejsou v interiéru žádoucí, lze je samozřejmě částečně nebo zcela zakrýt např. sádrokartonem.

Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací nad krokvemi

Dvouplášťová střecha s tepelnou izolací nad krokvemi obsahuje jedinou větranou vzduchovou vrstvu, a to mezi krytinou a pojistnou hydroizolační vrstvou.

Vhodné pro interiéry s extrémní vlhkostí, například služby a výrobu s vysokou produkcí vlhkosti, dále pro bytové domy, občanskou vybavenost i rodinné domy je vhodná skladba s parozábranou asfaltového pásu, svařeného v přesazích, a pojistnou hydroizolační vrstvou z tenké fólie.

Tříplášťová střecha s tepelnou izolací nad krokvemi

Vhodná pro vlhké prostory – výrobu, provozy s vysokou produkcí vlhkosti apod., také pro bytové a rodinné domy a občanskou vybavenost v obvyklých nadmořských výškách, na jednoduché tvary střech, s jednoduchými detaily.

 • Střešní krytina
 • Latě nebo bednění
 • Kontralatě
 • Pojistná hydroizolační vrstva z difuzně-propustné folie
 • Krokve, prostor mezi krokvemi vyplněn tuhými deskami z minerálních vláken se součinitelem tepelné vodivosti 0,036 W/mK
 • Parozábrana z parotěsnicí fólie
 • Nosná konstrukce z dřevěného bednění nebo stavebních desek
 • Krokve

Střešní krytiny

I když je střešní krytina nejdůležitější vrstvou z hlediska estetiky, tak v první řadě chrání konstrukci střechy a prostory pod ní před vnějšími vlivy. Je proto nutno brát v úvahu i hledisko funkce střešní krytiny.

Nejběžnějšími typy střešních krytin
 • Pálené tašky
 • Betonové tašky
 • Plechová maloformátová krytina různých tvarů
 • Plechová velkoformátová krytina
 • Plechová hladká krytiny spojovaná na drážky (falcovaný plech)
 • Vláknocementová maloformátová krytina různých tvarů
 • Vláknocementová velkoformátová krytina – vlnité desky
 • Asfaltové šindele různých tvarů
 • Asfaltové vlnité desky
 • Přírodní břidlice
Popis Sklon
Krytina z tašek pálených obyčejných, dvojitá 30°
Krytina z tašek pálených drážkových tažených 35°
Krytina z tašek pálených drážkových ražených se spojitou vodní drážkou 22°
Krytina z tašek pálených drážkových ražených s přerušovanou vodní drážkou 30°
Krytina z tašek pálených – vlnovek 35°
Krytina z tašek pálených – prejzů 40°
Krytina z betonových tašek profilovaných drážkových 22°
Krytina z betonových tašek obyčejných 30°
Krytina z přírodní břidlice jednoduchá 30°
Krytina z přírodní břidlice dvojitá 25°
Krytina z vláknocementových rovinných prvků jednoduchá 30°
Krytina z vláknocementových rovinných prvků dvojitá 25°
Krytina z plechových rovinných desek 30°
Krytina z vláknocementových vlnitých desek 15°
Krytina z asfaltových vlnitých desek 15°
Krytina z vlnitého plechu a plechů imitujících tvar taškových krytin 15°
Krytina z trapézových plechů
Krytina plechová hladká na drážky nebo lišty
Krytina z dřevěných šindelů jednoduchá 40°
Krytina z dřevěných šindelů dvojitá 35°
Krytina z asfaltových šindelů 18°
Krytina z došků 45°

SLUŽBY


PLOCHÉ STŘECHY

PLOCHÉ STŘECHY

Kompletní realizace a renovace plochých střech

ŠIKMÉ STŘECHY

ŠIKMÉ STŘECHY

Kompletní realizace a renovace šikmých střech

TERASY A BALKÓNY

TERASY A BALKÓNY

Kompletní realizace a renovace izolací teras a balkónů. Pokládka teras z exotických dřevin a WPC

BAZÉNY A JEZÍRKA

BAZÉNY A JEZÍRKA

Kompletní realizace a renovace izolací bazénů a jezírek

REFERENCE

"Rychlé zpracování cenové nabídky a rychlé zahájení rekonstrukce střechy, což jsem velice ocenil"

Tomáš Svoboda

"Při stavbě nové střechy se mi velice líbil přístup pracovníků, kteří nám při své práci ochotně vysvětlovali výhody použitých materiálů a postup své práce"

Michal Divíšek

"S manželem bychom chtěli poděkovat lidem z BohemiaConstruct, že nám poradili se změnou střešní krytiny, protože jsme ve výsledku ušetřili díky rychlosti montáže nové střechy"

rodina Váchalových

KONTAKTY

BohemiaConstruct pobocka
JMÉNO PŘIJMENÍ
Jednatel společnosti PRAHA
E-mail: bohemia@construct.cz
Tel.: + 420 123 456 789
PRAHA
Ulice 123/4
100 00
BohemiaConstruct pobocka
JMÉNO PŘIJMENÍ
Jednatel společnosti Budejovice
E-mail: bohemia@construct.cz
Tel.: + 420 123 456 789
Budejovice
Ulice 123/4
100 00
BohemiaConstruct pobocka
JMÉNO PŘIJMENÍ
Jednatel společnosti Brno
E-mail: bohemia@construct.cz
Tel.: + 420 123 456 789
Brno
Ulice 123/4
100 00

NAPIŠTE NÁM