Bohemia Construct - Plochá střecha

Ploché střechy
Společnost Bohemia Construct Vám nabízí komplexní řešení a tím je je plochá střecha na klíč

Postup realizace střechy na klíč:
 1. Zašlete nám poptávku
  Klikněte „zde“ a vyplňte požadované údaje nebo nám přímo zavolejte, a my Vás budeme neprodleně kontaktovat.
 2. Příprava nabídky
  Na základě Vámi zaslaných informací připravíme cenovou nabídku.
 3. Prezentace nabídky
  Námi připravená nabídka Vám bude osobně prezentována. Při této příležitosti bude předložen návrh Smlouvy o dílo.
 4. Podpis Smlouvy o dílo
  Po odsouhlasení nabídky domluvíme termín realizace a podepíšeme Smlouvu o dílo.
 5. Realizace díla
  Realizace probíhá dle technologických postupů výrobců a s materiály schválenými v nabídce. Jakékoliv změny nebo úpravy jsou předem konzultovány s investorem. Pokud jsou schváleny, provede se zápis do stavebního deníku a dojde k jejich realizaci.
 6. Předání investorovi
  Dokončené dílo předáváme investorovi na základě předávacího protokolu. Investorovi zároveň doručíme prohlášení o vlastnostech a záruční list.
Další nabízené služby:
 • Rekonstrukce starých střech a realizace nových střech
 • Klempířské práce
 • Pokrývačské práce
 • Tesařské práce
 • Izolatérské práce

Chcete se dozvědět více o plochých střechách?

Ploché střechy

Ploché střechy jsou střechy se sklonem 0°-10°. Pro tyto střechy jsou typické tzv. povlakové krytiny, tedy krytiny vytvářející spojité povlaky, zejména hydroizolační asfaltové pásy a hydroizolační fólie.

Norma určuje pro povlakové hydroizolace minimální spád 1°, který zaručuje, že se na střeše nebudou tvořit zbytečně dlouhotrvající louže.

Vrstvy střešního pláště
 • Provozní vrstva - je vrstva při vnějším povrchu střešního pláště umožňující provozní využití střechy.
 • Hydroizolační vrstva - vodotěsná izolace chránící podstřešní prostory a vrstvy střešního pláště, které jsou pod ní, před atmosférickými vlivy, případně před provozní či technologickou vodou. Jako hydroizolace lze použít asfaltové pásy, syntetické fólie, kovové plechy nebo stěrkové a stříkané hydroizolace. Veškeré spoje musí být vodotěsné.
 • Roznášecí vrstva - vrstva zajišťuje roznesení zatížení z provozu střešního pláště. Měla by být co nejlehčí, aby zbytečně nezatěžovala nosnou konstrukci.
 • Separační vrstva - vrstva oddělující dvě vrstvy střešního pláště z výrobních, mechanických, chemických či jiných důvodů.
 • Parotěsná vrstva - vrstva omezující či zamezující pronikání vodní páry z vnitřního prostředí do střešního pláště. Jako parotěsnou zábranu lze použít asfaltové pásy, syntetické fólie, kovové plechy nebo nátěry a stěrky na různých bázích.
 • Spádová vrstva - vrstva vytvářející potřebný sklon následujících vrstev střešního pláště. Měla by být co nejlehčí, aby zbytečně nezatěžovala nosnou konstrukci.
 • Nosná konstrukce střechy - část střechy přenášející zatížení od jednoho či několika střešních plášťů, doplňkových konstrukcí, vody, sněhu, větru, provozu apod. do ostatních nosných částí objektu.

Nejběžnější typy skladeb plochých střechy

Jednoplášťové ploché střechy

Tyto střechy jsou navrhovány a prováděny bez větraných vzduchových mezer, v naprosté většině případů je povlaková hydroizolace položena na tepelné izolaci. Tento typ střech lze dále dělit na:

 • jednoplášťové střechy s klasickým pořadím vrstev
 • obrácené střechy
 • střechy duo

Jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev

Jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev je konstrukce moderní a v dnešní době, kdy trh nabízí dostatečné množství kvalitních materiálů, i konstrukce velmi vhodná pro jakékoliv objekty s plochými střechami.

Skladba takové střechy může vypadat například takto (od interiéru k exteriéru):

 • Hydroizolace (souvrství asfaltových pásů nebo hydroizolační fólie)
 • Separační vrstva
 • Tepelná izolace (určená pro tento typ střech - například EPS 100S stabil - pěnový polystyren - nebo velmi tuhé desky z minerální vlny)
 • Parozábrana (velmi dobrou volbou a jistou volbou jsou SBS modifikované pásy s hliníkovou vložkou)
 • Nosná konstrukce

Střecha s obráceným pořadím vrstev

Pro tyto střechy je typické použití minimálně nasákavého extrudovaného polystyrenu jako tepelné izolace. Tento materiál je nezbytný, protože tato koncepce skladby předpokládá, že tepelná izolace je ve skladbě výše položena, než hydroizolace. Výhodou této konstrukce je to, že rosný bod je při běžném provozu střechy, například když na ní leží sníh a neodtává prudce, nad hydroizolací a nosnou konstrukcí. Při běžných podmínkách tedy nehrozí kumulace kondenzátu ve skladbě.

 • Stabilizační vrstva (dlaždice, kačírek=kamenivo frakce 16-32 mm oblé)
 • Separační a filtrační vrstva
 • Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu - XPS
 • Drenážní, separační vrstva
 • Povlaková hydroizolace
 • Nosná konstrukce

Duo střecha

Tato skladba kombinuje výhody obrácené střechy a střechy s klasickým pořadím vrstev. Eliminuje zejména efekt prochlazování nosné konstrukce u obrácených střech. Jedná se o finančně náročnou, ale velmi funkční skladbu.
Skladba je takováto od I-E:

 • Nosná konstrukce
 • Tepelná izolace
 • Parozábrana
 • Hydroizolace
 • Separační vrstva
 • Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu
 • Separační a filtrační vrstva
 • Stabilizační vrstva

Dvouplášťové větrané ploché střechy

 • Povlaková hydroizolace (asfaltové pásy, hydroizolační fólie PVC nebo jiná)
 • Separační vrstva
 • Nosná konstrukce horního pláště - například trámová konstrukce + dřevěné bednění
 • Větraná mezera (dimenze větrané mezery by měla být cca 100 mm pro střechy do 5° a 60 mm pro střechy se sklonem od 5°!)
 • Tepelná izolace
 • Parozábrana (velmi dobrou volbou a jistou volbou jsou SBS modifikované pásy s hliníkovou vložkou)
 • Nosná konstrukce

Zdroj vlhkosti v konstrukci

U plochých střech hraje významnou roli stavební fyzika, a to zejména bilance zkondenzované a vypařené vody. Ve vnitřní struktuře pláště se může vlhkost projevit ve formě:

 • Atmosférické vody, která se dostala do souvrství vlivem poruch povlakové hydroizolace nebo uzavřením srážkové vody v průběhu realizace střechy
 • Technologické vody, která je nutná pro zpracování vrstev s mokrým procesem - její obsah se mění vysycháním a migrací mezi sousedními vrstvami
 • Sorpční vlhkostí, která určuje vlhkostní charakteristiku materiálu v daných teplotních a vlhkostních podmínkách
 • Difúzní vlhkosti, která je ovlivněna celoroční bilancí zkondenzované a vypařené vody ze střešního pláště. Její množství závisí na relativní vlhkosti vnitřního a vnějšího vzduchu a na průběhu teploty a vlhkosti ve střešním plášti

Takto vzniklou vlhkost v konstrukci je nutno odvádět nebo přímo zamezit jejímu vzniku vhodnou skladbou a použitými materiály.


SLUŽBY


PLOCHÉ STŘECHY

PLOCHÉ STŘECHY

Kompletní realizace a renovace plochých střech

ŠIKMÉ STŘECHY

ŠIKMÉ STŘECHY

Kompletní realizace a renovace šikmých střech

TERASY A BALKÓNY

TERASY A BALKÓNY

Kompletní realizace a renovace izolací teras a balkónů. Pokládka teras z exotických dřevin a WPC

BAZÉNY A JEZÍRKA

BAZÉNY A JEZÍRKA

Kompletní realizace a renovace izolací bazénů a jezírek

REFERENCE

"Rychlé zpracování cenové nabídky a rychlé zahájení rekonstrukce střechy, což jsem velice ocenil"

Tomáš Svoboda

"Při stavbě nové střechy se mi velice líbil přístup pracovníků, kteří nám při své práci ochotně vysvětlovali výhody použitých materiálů a postup své práce"

Michal Divíšek

"S manželem bychom chtěli poděkovat lidem z BohemiaConstruct, že nám poradili se změnou střešní krytiny, protože jsme ve výsledku ušetřili díky rychlosti montáže nové střechy"

rodina Váchalových

Bohemia Construct arrow

KONTAKTY

BohemiaConstruct pobocka
JMÉNO PŘIJMENÍ
Jednatel společnosti PRAHA
E-mail: bohemia@construct.cz
Tel.: + 420 123 456 789
PRAHA
Ulice 123/4
100 00
BohemiaConstruct pobocka
JMÉNO PŘIJMENÍ
Jednatel společnosti Budejovice
E-mail: bohemia@construct.cz
Tel.: + 420 123 456 789
Budejovice
Ulice 123/4
100 00
BohemiaConstruct pobocka
JMÉNO PŘIJMENÍ
Jednatel společnosti Brno
E-mail: bohemia@construct.cz
Tel.: + 420 123 456 789
Brno
Ulice 123/4
100 00

NAPIŠTE NÁM