Stavíme na hodnotách

Stavíme na hodnotách

Stavíme na hodnotách

ETICKÝ KODEX

Společnost Bohemia Construct, s.r.o. a každý její zaměstnanec a spolupracovník se zavazuje dodržovat při své práci Etický kodex firmy.


Vztah firmy k zákazníkům – obchodní politika

 1. Společnost Bohemia Construct a její pracovníci staví zájmy klientů před zájmy vlastní a své služby poskytují tak, aby z nich měl užitek především zákazník. K tomu jsou využívány veškeré dostupné odborné znalosti a zkušenosti, poskytnuté služby musí být na profesionální úrovni, objektivní a komplexní.
 2. Firma nabízí jen takové služby, které jsou v souladu s jejími oprávněními, znalostmi a zkušenostmi. Je naší povinností neposkytnout služby za podmínek, které by mohly ohrozit objektivitu, nezávislost nebo bezúhonnost, a které by stály v cestě úspěšnému dokončení práce.
 3. Veškeré informace o klientovi, které firma v průběhu své činnosti získá, udržuje v tajnosti, aby těchto informací nemohly bez souhlasu zákazníka využívat třetí osoby.
 4. Bohemia Construct informuje své zákazníky o všech vztazích, okolnostech nebo zájmech, které by mohly ovlivnit kvalitu a objektivitu poskytovaných služeb.
 5. Bohemia Construct informuje své zákazníky o všech vztazích, okolnostech nebo zájmech, které by mohly ovlivnit kvalitu a objektivitu poskytovaných služeb.
 6. Zárukou zvyšování jakosti je podrobné zjištění požadavků zákazníka, včetně nabídnutí nových osvědčených technologií a porovnání záporů a výhod jednotlivých systémů.
 7. Chráníme životní prostředí používáním ekologicky nezávadných materiálů a tříděním odpadu z naší činnosti.

Vztah pracovníků firmy k zákazníkům

 1. Hlavními hodnotami všech zaměstnanců společnosti Bohemia Construct jsou dlouhodobá zodpovědnost, disciplína, jednání v souladu s dobrými mravy a individuální přístup ke každému zákazníkovi.
 2. Zákazník musí být středem naší pozornosti, spokojenost zákazníka je naším hlavním programem, profesionálně a kvalitně odvedená práce je naší vizitkou.
 3. Kvalitní služba zákazníkům je cesta k trvalému úspěchu osobnímu i firmy, protože jsme si vědomi, že spokojený zákazník je nejlepším důkazem kvalitně poskytovaných služeb a jeho kladné reference tou nejlepší reklamou.
 4. Všichni zaměstnanci a spolupracovníci vždy dodrží, co klientům slíbí, a aktivně s nimi komunikují. Nikdy neslibovat nic, co nelze splnit - vždy je třeba dodržet dané slovo.
 5. Zástupce společnosti vždy klientovi jasně, srozumitelně a úplně vysvětlí smysl a dopad všech jeho rozhodnutí.
 6. Všichni pracovníci společnosti se aktivně a pravidelně vzdělávají, aby mohli klientům zajistit kvalitní péči a pomoc při plnění jejich cílů.